Går det att fjärrstyra tåg?

Besvarat av: Martin

Kan man fjärrstyra tåg? Tänker på om tex nåt skulle hända och lokföraren ej kan stanna tåget, kan man då via trafikcentralen stänga av tåget?

Henrik

Det går inte att fjärrstyra tåg i Sverige i dagsläget. Tekniken finns men vi har inga såna tåg eller banor här. Det finns dock en del förarlösa trafiksystem runt om i världen, både gods- och persontrafik, men främst slutna trafiksystem som metro och tunnelbana.

Om något händer lokföraren så finns det ett flertal saker som gör att tåget kommer att stanna. Dels dödmansgreppet, en fotpedal som måste hållas i ett visst läge. Om det inte görs nödbromsar tåget efter ett fåtal sekunder. På vissa fordon finns dödmansgreppet i kombination med en kvitteringsfunktion där föraren måste trampa på pedalen med jämna mellanrum och inom en viss tid för att inte utlösa nödbroms. ATC (eller motsvarande hyttsignalsystem) kommer dessutom att stoppa tåget om det kommer en stoppsignal eller en hastighetsbegränsning som inte åtlyds. Om en resenär eller någon ur ombordpersonalen märker att något hänt lokföraren så finns det nödstopp i förarhytterna och nödbromshandtag på olika ställen ute i tåget.

Det tågklarerarna, som sitter lokalt på stationer eller centralt på en trafikledningscentral, kan göra för att stoppa ett tåg är att ställa signaler till stopp och bryta linjespänningen på elektrifierade banor.

Röda signaler i kombination med ett aktivt tågskyddssystem får stopp på tågen.

Det är planerat att blivande gula tunnelbanelinjen i Stockholm ska bli förarlös och självkörande vilket är så nära fjärrstyrda tåg man kommer i dagsläget. Köpenhamns metro är annars närmaste förarlösa system.

Läs mer

Dagens Industri om Sveriges första förarlösa tåg.

Wikipedia om Köpenhamns metro.

Rail Journal-artikel om förarlösa malmtåg i Australien (på engelska).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *