Vad gör man om något fastnat på spåret?

Besvarat av: Martin

Om man fastnat på en övergång med t.ex. bil och släp eller annat bråte. Kan man då koppla ihop skenorna med startkablar eller liknande för att varna tåg?

Peter

Det är inte en bra idé att göra så. Det är långt ifrån säkert att det får den effekt som frågeställaren vill då det beror väldigt mycket på hur banan och korsningen rent tekniskt är utrustade. Det kanske inte ger någon varnande effekt alls och då har man förlorat värdefull tid.

Om man fastnat på en övergång och inte kan flytta fordonet eller det som blockerar järnvägen ska man omedelbart ringa 112 för att stoppa trafiken. Det finns ett identifikationsnummer anslaget vid övergången som visar var man är och det finns även ett felanmälningsnummer man kan ringa till, men handlar det om akut fara är 112 bäst. Vänta inte tills vägövergången aktiveras för då är det redan för sent. Tåget kommer med stor sannolikhet inte hinna stanna.

Ett aktiverat vägskydd med passerande tåg.

Läs mer

Trafikverket om säkerhet vid plankorsningar.

Tågexperterna om hur vägövergångar fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *