Finns det broar som används av både tåg och bilar?

Besvarat av: Martin

Finns det någon bro i Sverige som används av både tåg och bilar? Om det gör det hur fungerar det isåfall?

Lars

En gång i tiden var det ganska vanligt med broar som delades av järnvägs- och vägtrafik. Numera finns det ett fåtal kvar.

Två av dem finns längs Inlandsbanan och en vid en bibana till den. Den nordligaste korsar Piteälven norr om Arvidsjaur och den andra finns i Sveg där banan korsar Ljusnan. Bibanan är den från Mora till Märbäck och bron finns i Oxberg där Österdalälven korsas. Den senare bron avses bytas ut mot separata broar för väg och järnväg inom en snar framtid.

Järnvägstrafiken över dessa tre broar är relativt liten men varierar en hel del beroende på säsong. Broarna har gemensamt att det finns vägskyddsanläggningar med ljud och ljus samt bommar som skyddar vägtrafikanterna. Hastigheten är låg för tåg såväl som för vägtrafiken och lokföraren måste kontrollera att bron är fri från hinder.

Det finns även en kombinerad bro på ett numera otrafikerat industrispår i Ramnäs, några mil nordväst om Västerås. Vid Roma Kungsgård station på Gotland finns en nybyggd sparsamt trafikerad kombinerad bro.

I Kristinehamn finns det bro som delas av ett industrispår och en gång- och cykelbana.

Bron över Piteälven.
Inlandsbanans tåg från Mora till Östersund är på väg ut på den kombinerade bron i Sveg. Det blinkar rött för vägtrafiken och bommarna ligger nere vilket gör att tåget får grönt i signalen och kan köra ut på bron.
I Oxberg i Dalarna finns denna kombinerade bro. Att det är en ovanlig företeelse i trafiken syns tydligt på vissa bilisters beteende. I det här fallet försökte ena bilisten smita före tåget men ångrade sig. Då tänkte en annan bilist köra förbi den första men ångrade sig också när den såg att det var en bro och inte en vanlig övergång. Lokföraren gör tumme ner åt bilisterna!
Vid Ramnäs bruk i Västmanland finns denna bro där ett industrispår och en mindre väg samsas om utrymmet. Det har dock inte körts några tåg här på länge.

Om någon känner till ytterligare kombinerade väg- och järnvägsbroar är ni välkomna att höra av er!

Läs mer

Trafikverket om bron i Oxberg.

Wikipedia om Mankellbron i Sveg.

Wikipedia om Oxbergsbron.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *