Batteribackup?

Besvarat av: Martin

Vad skulle hända om ett eltåg (t.ex. Regina) av misstag växlades ut på ett oelektrifierat spår? Finns det någon form av batteri-backup som gör att man i begränsad utsträckning kan köra in på ett elektrifierat spår igen eller måste ett hjälplok (diesel) bogsera in tåget på det elektrifierade området igen? Detta har hänt mig själv, som tur var upptäckte lokföraren att spåret var fel i tid och hann stanna innan kontaktledningen försvann.

Anonym

Regina har ingen möjlighet att förflytta sig med hjälp av batteri. Enda chansen att komma ifrån ett spår utan kontaktledning utan hjälp är om det finns tillräckligt mycket tryckluft kvar för att lossa bromsen och att spåret lutar så att fordonet kan rulla tillbaka. Det krävs också att föraren upptäckte vad som höll på att hända och hann ta ner strömavtagaren innan fordonet kom in på spåret utan kontaktledning, annars åker strömavtagaren för långt upp och går inte att ta ner igen. Rullar man då tillbaka kommer den fastna i kontaktledningen och riva den. Det krävs alltså med största sannolikhet ett annat fordon för att hämta Reginan från det oelektrifierade spåret.

Ett vanligare scenario är att eldrivna tåg stannar så olyckligt att strömavtagaren finns på en strömlös sektion av kontaktledningen. Vissa sådana sektioner går att koppla in tillfälligt för att kunna flytta strandade fordon. Om det inte går är enda möjligheten att rulla därifrån, men om spåret är helt plant så det inte går återstår bara att tillkalla ett annat fordon som kan dra det strandade fordonet bort från den spänningslösa sektionen.

En eldriven Reginamotorvagn under spänningssatt kontaktledning.

Ellok med så kallad last mile-funktion (en dieselmotor för körning av fordonet där kontaktledning saknas) kan med hjälp av den komma loss om det stannat på en spänningslös sektion av kontaktledningen.

Det finns ellok som går att förflytta med enbart batteriet som strömkälla men inte när det drar på vagnar, så det är bara användbart när loket körs ensamt.

Denna loktyp kan köras på batteri.

SJ har beställt snabbtåg som ska kunna förflyttas långsamt en kort sträcka med hjälp av batteri, mest troligt för att för egen maskin kunna ta sig bort från en strömlös sektion eller liknande.

Läs mer

järnvägar.nu om SJ:s nya snabbtåg med batteribackup.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *