Vilka sittplatser är bäst?

Besvarat av: Thomas

Var bör man sitta när man åker tåg? Finns det platser som är bättre än andra? Generellt är det bäst att sitta i mitten av vagnarna. I ändarna finns det ofta fläktar och elutrustning som låter samt förstås hjulen. Toaletter är också bra att undvika då det rör sig mycket folk där och spolningen låter.

Men låt oss även titta i detalj på några tågtyper.

Dubbeldäckaren (X40)

Vagn 1 och vagn 4 bör man undvika om man inte har förstaklassbiljett. Ska man resa en kort sträcka och det är mycket folk är dock chansen att hitta en fällstol större här. Utvändigt känns dessa vagnar lättast igen på att de har strömavtagare.

I vagn 2 och vagn 5 bör man undvika platserna 1-8 och 41-56 som befinner sig precis ovanför hjulen i vagnens ändar. Plats 1-8 ligger utanför toaletten vilket är ganska störande. Plats 41-56 ligger ovanpå två av tågets motorer vilket innebär att en extra kylfläkt bullrar när tåget kör. Övriga platser är bra!

I vagn 3 och vagn 6 bör man undvika platserna 1-4 och 37-44 som befinner sig ovanför hjulen i vagnens ändar. 1-4 är utanför toaletten och 37-44 är ovanpå motorerna vilket ger extra buller från kylfläkten. Övriga platser är bra.

X12/X14

Dessa tåg saknar reserverade sittplatser. De består av två vagnar varav den ena har strömavtagare. Undvik vagnen med strömavtagare då den har kylfläktar för motorerna som gör den mer bullrig.

I den andra vagnen bör man undvika änden mot mitten av tåget, där hörs luftljud från bromsarna. Undvik avdelningen i den halva av vagnen som vetter mot mitten av tåget, där sitter huvudkompressorn under golvet och bullrar och vibrerar av och till. Undvik att sitta nära dörrarna för de låter också mycket när de manövreras.

De bästa platserna är i vagnen utan strömavtagare, avdelningen närmast förarhytten.

Loktåg

Varje vagn har ett fyrsiffrigt nummer, vanligtvis mellan 5300 och 5699. Numret står med vit text på utsidan, nedtill till vänster. Det finns också på en metallskylt på insidan, på dörren som går till nästa vagn.

Vagn 5266
Vagn 5266

Vagnar från och med nummer 5400 är tystare i och med att de har skivbroms. I övrigt är de flesta vagnar likvärdiga och bästa platserna är i mitten.

Regina (X50)

Regina består av två, tre eller fyra vagnar. De är generellt väldigt tysta fordon, men det finns små skillnader. Mitten är fortfarande bäst och om fordonet består av tre vagnar är mittenvagnen allra bäst då den saknar motorer. Tänk också på att inte sitta för nära toaletten.

X 2000 (X2)

Mitten av vagnarna är att föredra, men det här är generellt ett tyst fordon. En del av fönsterplatserna saknar fönster och där kan man ha olika preferenser, men det rör sig i alla fall om följande fönsterplatser:

Vagn 1 och 2: 1, 3, 7, 9, 36 och 42.
Vagn 3, 4 och 6: 12, 24, 26, 32, 40, 48, 56, 58, 64 och 66.
Vagn 5: 8, 18 och 26.
Vagn 7: 26, 34, 36 och 42.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *