Hur fungerar dörrförregling?

Besvarat av: Thomas

Dörrförregling handlar om att förhindra olyckor genom att tekniskt göra så att vagnens dörrar inte går att öppna när det är farligt. Vi skiljer på två huvudtyper av tåg: motorvagnståg och loktåg.

Motorvagnståg

Motorvagnar består av en eller flera vagnar sammankopplade till en enhet som inte går att dela på. Flera enheter av samma modell kan kopplas samman till ett längre tåg. Varje modell är unik och kan inte kopplas in i andra tåg. I och med att motorvagnståget är en sammanbyggd enhet så är förarhytten inkopplad till styrsystem och datorer och föraren kan övervaka och styra utrustning i vagnarna.

Ett motorvagnståg bestående av två sammankopplade enheter, vardera med två vagnar.

Loktåg

Loktåg består av ett separat lok och en eller flera standardiserade vagnar. Vagnarna kan vara av olika modeller och standarden är europeisk så man kan även ha utländska vagnar i samma tåg. Vagnarna sköter sig själva och loket bara drar runt på dem utan att vara inkopplad till eventuella styrsystem och datorer i vagnarna.

Historik

På 1960-talet var loktåg absolut vanligast och de saknade dörrförregling. Dörrarna gick att öppna när som helst. Flera dödsolyckor inträffade, i synnerhet på nattågen där man misstänkte att en del som skulle gå upp på toaletten tog fel dörr.

Man konstruerade därför en låsmekanism som automatiskt aktiverades baserat på vagnens hastighetsmätare. Runt 10-15 km/h låstes dörren och vid 5-10 km/h låstes den upp igen.

De flesta dödsolyckor upphörde efter detta, men det skedde fortfarande ett fåtal där personer som inte hunnit stiga av öppnar dörren efter att tåget börjar rulla (men innan det kommit upp i 10 km/h) och sedan försöker kliva av medan tåget accelererar.

På 1990-talet börjar man titta på vad man kan göra för att förhindra dessa olyckor. Man kommer fram till att man måste bygga om både lok och vagnar för att göra så att föraren kan låsa och låsa upp dörrarna.

Runt 2005 är man klar och därefter är dörrarna alltid låsta inifrån så länge som tåget inte står vid plattform. Fortfarande går dörrarna att öppna utifrån oavsett hastighet och i mitten av 2010-talet beslutar man att åtgärda det också. I samband med att man byggde om dörrarna monterade man också bort utvändiga fotsteg och räcken.

Nuläge

På loktåg är alla dörrar låsta – både inifrån och utifrån – från det att ombordpersonalen stänger dörrarna strax före avgång fram tills tåget har stannat vid nästa uppehåll. Då låser föraren upp dörrarna. Alla dörrar styrs tillsammans. Det går inte att bara låsa eller låsa upp dörrarna på ena sidan. Därför ropar vi ut i högtalarna ifall plattformen finns till vänster eller höger.

Förut var man som förare tvungen att hålla reda på vilken sida plattformen låg på, men för något år la vi in den funktionen i vår app som personalen använder.

Man har tittat på att bygga om så att det går att låsa/låsa upp vänster/höger sida separat, men det kostar för mycket i förhållande till nyttan. Tidigare ombyggnader har sparat människoliv, men bristen på sidselektering har ännu inte lett till någon allvarlig olycka. Dessutom tar motorvagnstågen över mer och mer. Det är inte lika vanligt med loktåg i dag som på 1960-talet.

Motorvagnståg

Det normala på motorvagnståg är att föraren sköter dörrarna, kan se att alla dörrar är stängda och att tåget spärrar så att det inte går att köra med någon dörr öppen. Det är också normalt så att man kan välja att låsa upp dörrarna på vänster sida, höger sida eller båda.

Men det finns ett undantag. X 2000. För närvarande går det inte att låsa upp dörrarna på bara ena sidan. Just nu håller man på med en teknisk uppgradering av X 2000 och i samband med den bygger man in sidselektering så det kommer bli möjligt att välja vänster eller höger när man låser upp dörrarna.

X 2000

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *