Varför finns inte spår 9?

Besvarat av: Martin

Varför finns det inte ett spår 9 på Stockholms centralstation?

Genom åren har stationen byggts om och till och i nuvarande utförande finns spår 1-8 och 10-19.

Innan stationen under andra halvan av 1980-talet byggdes om till dagens utförande fanns det fler spår men färre plattformar än idag. I stället för två spår mellan varje plattform fanns det några plattformar med tre spår mellan varje, där det mittersta spåret användes för att flytta loken till andra änden av tågen. När stationen sedan byggdes om med fler och bredare plattformar fanns det inte plats för lika många spår som innan.

I ett senare skede blev det långa spår 10 uppdelat i två delar där det norra blev spår 8 och det södra spår 10. Det finns alltså 18 plattformsspår (vissa uppdelade i A och B) men bara 17 egentliga spår.

Alla plattformsspår ligger inte bredvid varandra. 1-8 ligger i norra delen av stationen och 10-19 i södra delen, naturligt avgränsade av stationens utformning. Om man inte vet om det är det därmed inte uppenbart att spår 9 saknas.

Men spår 9 då? Det fanns faktiskt inte ett spår 9 före ombyggnaden heller så saknaden efter det kanske inte blev så stor bland allmänheten. När det försvann eller om det ens funnits är oklart, men på ritningar så långt tillbaka som 1907 fanns det inget plattformsspår med nummer 9. Om det någonsin funnits ett spår med det numret har det bara varit någon form av sidospår utanför allmänhetens intresse.

Kanske var det så att det lät finare med spår 10 direkt utanför stora hallen så att man helt enkelt hoppade över nummer 9, eller så ville man ha möjlighet att lägga till ett spår till i efterhand utan att behöva ändra numren på övriga spår och därför sparade nummer 9 som reserv?

Läs mer

Spårplan för Stockholm C som den såg ut 1933.

Spårplan för Stockholm C som den såg ut 1965.

Så här hittar du på Stockholms centralstation.

Wikipedia om Stockholms centralstation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *