Varför är tågen försenade?

Besvarat av: Thomas

Obehöriga i spårområdet är en orsak till förseningar i tågtrafiken.

Om vi tittar på en typisk månad som april 2019 så är merparten av de försenade tågen (38%) försenade på grund av att något annat tåg är försenat. Förseningar fortplantar sig lätt i och med att det inte finns så mycket överkapacitet på spåren och tågen måste ha säkerhetsavstånd runt sig för att säkerställa att det inte sker några olyckor.

Infrastruktur

25% av förseningarna beror på fel i infrastrukturen och fördelningen ser ut så här:

 1. Signalfel 43%
 2. Spårfel 23%
 3. Växelfel 13%
 4. Banarbete 11%
 5. Järnvägsövergångar 5%
 6. Kontaktledning och elfel 3%
 7. Övrig infrastruktur 2%

Utomstående

13% av förseningarna beror på utomstående, alltså personer som inte jobbar med järnvägen. Det är dock en sanning med modifikation för den första punkten i och med att uppehållstiden kan överskridas på grund av trasiga dörrar, utbytt fordonstyp och felskyltning.

 1. Uppehållstid överskriden 37%
 2. Obehöriga i spårområdet 30%
 3. Olyckor/tillbud 13%
 4. Polis/ambulans (sabotage eller sjukdomsfall ombord) 10%
 5. Väder 10%

Tågoperatörer

9% av förseningarna står tågoperatörerna för:

 1. Planering/prioritering 57%
 2. Fordonsproblem/lokskada 43%

Okänd orsak

För 9% av förseningarna så har inte orsaken rapporterats in i datasystemet. 34% av dessa förseningar har skett utomlands och då ska inte orsaken rapporteras in i Trafikverkets system.

Tågtrafikledning

6% av förseningarna beror på felplanering eller att man i förväg har bestämt en prioriteringsordning mellan olika tåg i händelse av försening. Till denna kategori hör också tekniska fel hos trafikledningen och manuella rutiner, men de utgör en mindre andel av förseningarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *