Vad händer med ett inställt tåg?

Besvarat av: Thomas

Tåg brukar vanligtvis ställas in på grund av någon av dessa anledningar:

  • Tåget har gått sönder
  • Järnvägen har gått sönder
  • Tåget är på väg att gå sönder och behöver komma till verkstad
  • Tåget behövs bättre någon annanstans

Om tåget gått sönder…

Problemen kan delas in i tre kategorier:

  • Tåget är helt kaputt och måste bogseras.
  • Tåget kan fortsätta men med reducerad fart.
  • Tåget kan fortsätta men inte med resenärer.

Om tåget inte kan ta sig vidare så försöker vi evakuera resenärerna, helst till ett annat tåg men om det inte är möjligt inom rimlig tid så till bussar. Som absolut sista utväg kan resenärerna stanna kvar i tåget under bogseringen, men det tar nästan alltid väldigt lång tid och det är inte särskilt komfortabelt eftersom ett tåg som gått sönder i allmänhet inte har varken toaletter, ventilation eller belysning som fungerar.

I en tunnel, på en bro, i bergstrakter eller andra platser där det inte finns bilvägar i närheten och terrängen är svår att gå i så går det inte att få fram bussar, och är det då bara ett spår så är bogsering enda möjligheten.

Om tåget kan fortsätta med reducerad fart så får det gå till första lämpliga station där resenärerna kan byta till ett annat tåg. Därefter blir det inställt och transporteras till verkstad.

Om tåget inte kan fortsätta med resenärer så får man avgöra om det kan fortsätta med reducerad fart eller under en begränsad tid, för att ta sig till nästa station. Annars blir det evakuering.

Om järnvägen gått sönder…

Beroende på hur allvarligt problemet är så är det antingen totalt stopp eller tillåtet att passera med reducerad fart. För de tåg som står på en station så kan resenärerna lämna tåget och ta sig fram på annat sätt eller vänta. En del tåg (speciellt om det normalt är tät trafik) blir inställda för att det inte är någon idé att köra dem med 1-2 timmars försening eller för att det blir för stora förseningar om de kör med reducerad fart.

Det kan hända att tåg blir fast på den trasiga sträckan, exempelvis för att det inte finns någon el och då kan det bli aktuellt med evakuering.

Det kan också bli så att tåget får köra tillbaka till en tidigare station eller köra en omväg.

Om det inte finns någon rimlig alternativ väg, eller det redan är fullt med andra tåg där, så kan det bli så att tåget vänder och går som ett annat ordinarie tåg tillbaka till platsen det kom ifrån. Resenärerna får åka buss eller annat färdsätt till andra sidan järnvägsproblemet och ta ett tåg som vänder där.

Tåget behöver komma till verkstad…

En del problem måste undersökas eller åtgärdas senast efter X kilometer eller X timmar och då kan det hända att tåget inte kan köra hela sin planerade rutt utan det ställs in för att komma till verkstaden i tid.

Tåget behövs bättre någon annanstans…

En del avgångar är enklare att ersätta med buss än andra. Det kan bero på att toppfarten är låg, det inte är så många resenärer och/eller att bilvägen följer järnvägen så det inte blir så stor omväg.

Ibland ställs man inför det tråkiga faktumet att något tåg måste ställas in på grund av att vagnarna inte räcker, och då försöker man välja det tåg som ger minst påverkan på resenärerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *