Vad händer om lokföraren svimmar?

Besvarat av: Martin

Det finns en fotpedal som lokföraren måste hålla i rätt läge för att tåget ska kunna köras. Om pedalen trycks ner eller släpps upp för mycket ljuder en varningssignal och efter några sekunder bromsar tåget till stopp. På vissa fordon räcker det inte att bara hålla pedalen i rätt läge utan föraren behöver också röra på den med jämna mellanrum, så kallad kvittering.

Om pedalen mot förmodan skulle hållas kvar i rätt läge när föraren svimmat kommer tåget bromsas till stopp automatiskt om det kör fortare än tillåtet, om det närmar sig en hastighetsnedsättning eller en stoppsignal och i de fall kvittering finns bromsas tåget om kvitteringen uteblir.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *