Vad betyder tågens olika ljudsignaler?

Besvarat av: Martin

Så här ser en ljudsignaltavla ut. Triangeln betyder att man ska tuta ”tåg kommer”, gula fyrkanten med V betyder att det är en vägövergång man tutar för och ska tuta två gånger och den nedersta tvåfärgade rektangeln betyder att man inte ska tuta mellan klockan 22 på kvällen och 6 på morgonen.

Det fanns många ljudsignaler förut när tyfon och handsignaler var enda sättet att kommunicera på. Numera finns radio, internkommunikation mellan fordonen och mobiltelefoner som har gjort att det bara finns tre ljudsignaler kvar:

”Tåg kommer” är tre sekunder lång och används främst vid obevakade vägövergångar där det anses nödvändigt att varna de som tänker korsa järnvägen. Ibland ges signalen en gång och ibland två beroende på siktförhållanden. Signalen används även när man backar tåg.

”Uppfattat” är en sekund lång och används när föraren vill svara på handsignal från t.ex. banarbetare, ombordpersonal eller liknande.

”Fara” är upprepade korta signaler med tyfonen och används när föraren vill påkalla uppmärksamhet pga en farlig situation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *