Vad hände utanför Linköping 2006?

Besvarat av: Martin

Sent på kvällen onsdagen den 29 mars 2006 spårade ett timmertåg ur och en vagn välte sin last över spåret intill där pendeltåg 8789 sedan körde på det.

Karta från Haverikommissionens rapport.

Händelseförloppet

Det var kväll och mörkt när godståget stannade till strax före Linköping för att föraren skulle undersöka en misstänkt tjuvbroms då han observerat gnistbildning bak i tågsättet. (Tjuvbroms innebär att bromsen på grund av fel är tillsatt medan man kör.) Under tiden föraren pratade med tågtrafikledningen för att berätta att han stannat och vad han tänkte göra kom pendeltåget i motsatt riktning på spåret bredvid. Pendeltågsföraren upptäckte på kort avstånd den välta vagnen och dess timmerlast som blockerade pendeltågets spår. Han nödbromsade och tåget stannade urspårat 370 meter senare strax efter bron över Glyttingevägen.

Karta från haverikommissionens rapport.

Godståget

Timmertåget var på väg från Nässjö till Hallstavik och bestod av ett lok och 20 vagnar av tre olika typer.

Olycksplatsen vid Glyttinge camping. Timmer och delar från pendeltåget ligger utspridda längs banan. Till vänster om traktorn syns den välta vagnen.

Pendeltåget

Pendeltåget bestod av en ensam motorvagn av typen X14. Motorvagnen sköt en mängd stockar framför och under sig. En stock trängde in i förarhytten och en annan trängde upp i golvet och träffade en soffa där en resenär satt. Tåget hade ca 80 personer ombord och av dessa blev två lindrigt skadade.

Motorvagnen som utgjorde pendeltåget sett i dagsljus dagen efter olyckan, sista vagnarna i godståget i bakgrunden.
Bild från Haverikommissionens utredning.

Banan

Den fjärrstyrda banan är dubbelspårig och olyckan skedde i en kurva. 916 meter av uppspåret (där godståget färdades) och 370 meter av nedspåret fick omfattande skador.

Vagnen som spårade ur och välte orsakade stora skador på spåret vilket medförde att samtliga vagnar bakom också spårade ur.

Orsaken

Den omedelbara orsaken till urspårningen var ett axelbrott som uppstod till följd av varmgång i ett hjullager. Tåget passerade två varmgångsdetektorer före urspårningen, den första i Vimnarp strax norr om Nässjö och den andra i Lindekullen strax söder om Mjölby. Från Lindekullen till urspårningsplatsen är det drygt 30 km. Ingen av detektorerna hade registrerat något onormalt.

Vagnen hade inte fått det underhåll den skulle ha och hade gått i trafik med en hjulskada under en längre tid. Flera av av vagnarna i tåget var dessutom överlastade.

Den grundläggande orsaken till olyckan var en otillräcklig säkerhetsstyrning hos Nya Inlandsgods AB som var operatör för godståget, detta trots att bolaget under 2005 genomgått tillståndsprövning för licens och säkerhetsintyg. Bolaget gick i konkurs sommaren 2007.

Efterspel

Möjligheten att varna övrig tågtrafik att en olycka har skett har blivit betydligt bättre med införandet av Mobisirsystemet där alla tåg i närheten automatiskt får medhörning vid nödsamtal.

Kraven på vad ett järnvägsföretags säkerhetsstyrningssystem ska innehålla och syfta till har förstärkts efter denna olycka.

Bogsering till verkstad

När den skadade motorvagnen bogserats till verkstaden i Västerås bar det sig inte bättre åt än att den av misstag kopplades av tåget innan den säkrats mot rullning. Spåret hos Bombardier i Västerås lutar neråt från avkopplingsplatsen och motorvagnen rullade till spårslutet där den demolerade stoppbocken och blev hängande över en slänt. Ingen människa kom till skada och motorvagnen kunde trots detta repareras. Fordonet är numera i trafik hos Krösatågen.

Den urspårade motorvagnen i Västerås den 18 april 2006. Foto (båda bilder) Mattias Eriksson.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *