Vad hände i Hok 2003?

Besvarat av: Martin

Den 16 juni 2003 kolliderade persontåg 8541 med vagnuttagning 76368 i Hok.

Tågen efter kollisionen. Bild från Haverikommisionens utredning.

Händelseförloppet

Tågklareraren i Vaggeryd skickade i väg vagnuttagningen (spärrfärd i nuvarande terminologi) mot Nässjö innan persontåget därifrån hade inkommit.

Tågklareraren insåg sitt misstag men hade svårigheter att hitta rätt telefonnummer till loket och motorvagnen. Detta i kombination med att körtiden Vaggeryd-Hok är knappt 10 minuter och att sträckan har bristfällig mobiltäckning resulterade i att han inte hann kontakta förarna innan kollisionen var ett faktum.

Motorvagnen höll på att stänga dörrarna och skulle precis avgå från hållplatsen i Hok när godståget kom runt kurvan. Vid sammanstötningen trycktes motorvagnen ett trettiotal meter bakåt och båda fordonen fick omfattande skador. Tre av sju godsvagnar spårade ur.

Det tog endast 12 minuter för den första ambulansen att komma till platsen efter det att första larmsamtalet inkommit till SOS Alarm. Räddningsinsatsen förlöpte relativt snabbt och var över på ett par timmar. Åtkomsten till olycksplatsen var god då persontåget aldrig hann lämna hållplatsen. 16 personer skadades, varav tre allvarligt, men ingen omkom.

Karta, från Haverikommisionens utredning.

Telefonering

Vid tiden för olyckan var det generellt inte alltid enkelt att ringa till tågen. Trafikverkets eget mobilnät (Mobisir) för telefonering längs järnvägarna var inte fullt utbyggt och NMT450-nätet var under avveckling, så det var vanliga mobiltelefoner som gällde och täckningen var långt ifrån bra. Det var inte heller enkelt att hitta rätt telefonnummer till respektive tåg.

Banan

Den aktuella linjen trafikeras enligt det som numera benämns system M (dåvarande tåganmälningsbana) vilket innebär att tågklarerarna i Vaggeryd och Nässjö med hjälp av manuella rutiner håller reda på att det bara finns ett tåg åt gången på linjen.

Om godståget framförts som tåg i stället för som vagnuttagning hade det haft ett kontrollmöte med persontåget som då också hade haft ett kontrollmöte med godståget. Kontrollmöte innebär att förarna på tågen i förväg får reda på var de ska invänta varandra och de är skyldiga att kontrollera att det andra tåget har kommit innan de lämnar platsen.

Fordonen

Godståget drogs av ett T44-diesellok, ett stort och tungt lok. Persontåget utgjordes av en då ny Itinomotorvagn som var ute på sin preimärtur. Den visade sig ha hög hållfasthet då den klarade krocken förhållandevis bra.

Efterspel

Dåvarande Banverket (numera Trafikverket) ålades att se över sina rutiner gällande arbetsbelastning och arbetssätt för tågklarerare.

Numera kör man den säkrare rörelseformen tåg i första hand där så är möjligt och spärrfärd (dåvarande vagnuttagning) endast när det inte går att framföra rörelsen som tåg.

Kommunikationsmöjligheterna har blivit betydligt bättre sedan tiden för olyckan med hjälp av Mobisirnätet som har bra täckning längs järnvägarna. Varje tåg är inloggat i systemet med sitt tågnummer och kan enkelt nås genom att man ringer tågnumret istället för ett fordonsspecifikt telefonnummer. Det finns också en möjlighet till nödsamtal som automatiskt kopplas upp till alla tåg i närheten av avsändaren.

Läs mer

Haverikommisionens rapport RJ 2004:02.

Artikel i Aftonbladet 16 juni 2003.

Artikel i Expressen 16 juni 2003.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *