Vad betyder alla siffror längs järnvägarna?

Besvarat av: Martin

Vad betyder alla skyltar med siffror på som står längs järnvägarna?

Carl

Det finns en hel del skyltar med siffror på utmed järnvägarna och de kan vara runda, fyrkantiga eller rektangulära. Ibland sitter de lågt och ibland högt. På järnvägen kallas de dock inte skyltar utan man använder ordet tavlor istället. Vi ska försöka reda ut vilka som finns.

Det finns kilometertavlor som visar var längs banan man befinner sig. De är vita med svarta siffror och de kan vara fyrkantiga eller rektangulära och små eller stora. Eftersom de måste sitta på exakt rätt ställe varierar placeringen. Det vanligaste är på en stolpe i marken men de kan även sitta högre upp. Det finns också platser där det är ett vitt fält med svarta siffror målat på en plattformskant. Räkningen har olika startpunkter beroende på vilken bana det handlar om. De används för att veta exakt var olika saker står, var man befinner sig och även för lokalisering av fel och dylikt. I de säkerhetsorder som föraren alltid har med sig finns det en kilometerangivelse för varje enskild order.

Kilometertavla. I det här fallet står den 12 kilometer från Mora.
Kilometertavlor kan se ut på många olika sätt. Denna är den nyare standardvarianten. Bilden är tagen i Björbo där av historiska skäl två olika längdmätningar möts.

Hastighetstavlor finns såklart också och de är gula med svarta siffror. Det finns rektangulära tavlor som visar en kommande lägre hastighet som sitter på ett avstånd som gör att tågen hinner sänka farten innan den nya lägre börjar gälla. Det finns runda tavlor som visar var en ny hastighet börjar gälla. På några få ställen finns triangelformade hastighetstavlor som är vita med gröna kanter.

I bilden syns en växlingsdvärgsignal med vit märktavla, en huvuddvärgsignal med gul märktavla och en hastighetstavla. Man kan även se att varje kontaktledningsstolpe har ett nummer och att kontaktledningen är märkt med små gula skyltar, oftast med en bokstav och en siffra.

I stort sett alla signaler har en gul fyrkantig eller rund märktavla som med svarta bokstäver och siffror talar om signalens beteckning och vilken sorts signal det är. En kategori dvärgsignaler har vita fyrkantiga tavlor med svarta siffror.

Alla signaler har en unik beteckning. På bilden syns huvudljussignal Spannarboda 2/5.

Kontaktledningsstolpar och bryggor samt själva kontaktledningen är uppmärkta med siffror eller siffror och bokstäver.

På stationer finns metertavlor som visar var tågen ska stanna. Dessa är fyrkantiga och vita med svarta siffror eller blå med vita siffror.

Metertavlor som hjälper lokförarna att stanna på rätt ställe.

Det finns även lutningsvisare som upplyser om banan lutar uppåt eller nedåt och hur kraftig samt lång lutningen är. De nyare av plast är blå med vita siffror och de äldre gjutna är oftast vita med svarta siffror. Det finns undantag och en hel del äldre har ingen eller bara lite färg kvar.

Lutningsvisaren till höger berättar att banan lutar 12 promille i 613 meter. Visaren är den äldre gjutna modellen men målad i samma färg som de nya plastvisarna. Observera också märkningen på kontaktledningsstolpen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *