Vad är signalfel?

Besvarat av: Thomas

Ett signalfel börjar alltid med att signalen lyser rött när man vill att den ska lysa grönt. Tåget måste därför stanna. Ibland får man vänta en kort stund, ibland en lång. Ibland kan man köra vidare i full fart, ibland i låg fart. Allt beror på orsaken…

Vad krävs för grönt?

En grön signal innebär att det är säkert att färdas till nästa signal. Avståndet till nästa signal är i allmänhet 1-3 kilometer men kan ibland vara flera mil. När signalen är grön så är sträckan reserverad för det tåget, man säger att man har en tågväg. Kraven för grönt är:

  • Alla lampor i signalen måste fungera.
  • Inga andra järnvägsfordon får finnas på sträckan.
  • Alla växlar måste ligga i rätt ändläge och vara låsta.
  • Alla växlar som leder in till sträckan ska ligga i motsatt läge och vara låsta.
  • Alla signaler som leder in till sträckan ska stå på tillräckligt avstånd, visa rött och lamporna ska fungera.
  • På en station så måste alla järnvägsövergångar fungera.
  • Eventuella öppningsbara broar måste vara korrekt stängda.

Minsta lilla detalj som inte fungerar gör att signalen lyser rött: signalfel. Och alla fel leder till att det blir stopp i tågtrafiken. Signalsystemets uppgift är ju att förhindra olyckor och det gör det fortfarande även när det blir fel.

Mindre påverkan

Den vanligaste orsaken till en röd signal är att ett annat tåg är i vägen. Situationen kan uppstå om man redan är försenad eller det andra tåget är försenat. Rent tekniskt är det ju inget signalfel, utan man får bara vänta på sin tur vilket oftast inte tar mer än någon minut.

Vagnar i vägen…

Ibland kan signalfelen vara av en tillfällig karaktär så det kan hjälpa att starta om systemet. Ibland kan det vara glappt så att felet försvinner av sig själv men sedan kommer tillbaka.

Om en lampa är trasig, en växel i ett annat spår inte fungerar eller en järnvägsövergång är ur funktion behöver trafikledningen bara manuellt konstatera att det inte finns något annat järnvägsfordon på sträckan och kan därefter ge tåget tillstånd att passera den röda signalen i max 30 km/h.

Är det en växel i tågets färdväg som inte indikerar att den är okej, då måste lokföraren stanna före och kontrollera att växeln ligger rätt, och under förutsättning att den är okej så får man köra över den i max 10 km/h.

Beroende på hur lång sträckan som signalen övervakar är så varierar förseningen som uppstår av att köra den lägre farten. För ett tåg brukar inte det här ge mer än 5-10 minuters försening, men om det är tät trafik så adderas tiderna ihop till en ganska lång försening då tågen måste vänta på varandra. Av den anledningen kan det bli tal om att köra vissa tåg en annan väg och ställa in en del avgångar, om man inte tror att felet snart blir åtgärdat.

Åtgärdstid

Om det inte hjälper att starta om eller manövrera växeln fram och tillbaka några gånger så behöver man skicka ut felavhjälpare. Det tar normalt 1-2 timmar innan de är på plats, men kan ta längre tid i glesbygd eller om det är dåligt väder. Felavhjälpare åker vanligtvis bil och har utrustning, verktyg och vissa reservdelar med sig.

Väl på plats tar det i allmänhet 15-30 minuter om det är ett enklare fel som att byta en lampa eller en säkring, men det kan också röra sig om att någon sladd behöver bytas ut. Beroende på var felet är kan man behöva stoppa trafiken medan felet åtgärdas.

En del fel tar betydligt längre tid, och det handlar oftast om när något blivit förstört, t.ex. på grund av blixtnedslag, översvämning, brand eller sabotage.

Större påverkan

Ibland är inte felet begränsat till bara en eller ett par signaler utan påverkar ett större område. Det kan då röra sig om en hel station eller till och med flera stationer. Oftast är det i dessa fall någon form av elfel – även signaler behöver ju ström för att fungera.

Ett omfattande signalfel kan också vara ett transmissionsfel, eller stillbild som det kallas. Det innebär att signalerna fungerar, men de kan inte styras från trafikledningscentralen och trafikledningscentralen kan heller inte se hur växlar ligger, vad signalerna visar eller var tågen är.

Systemet fortsätter dock att skydda tågen och ställer automatiskt signaler till grönt enligt planeringen när alla villkor är uppfyllda. Så länge det är grönt kan alltså tågen fortsätta köra, men så fort det blir rött någonstans är det totalstopp för det tåget. Eftersom trafikledningscentralen inte kan se var alla tåg är så kan de inte ge något tåg tillstånd att passera mot rött. Anledningen till att tåget fått rött kan ju mycket väl vara att det automatiska systemet bestämt att ett annat tåg ska passera först.

  1. Peder Alex skriver:

    Vi får rätt ofta kraftiga förseningar pga signalfel. På längre resor med till exempel nattåg är ju det kraftigt irriterande. Signalfel är ju bara ett samlingsnamn för alla möjliga fel, Min fråga är: har andra länder i lika hög grad signalfel? Jag har åkt mycket tåg i Storbritannien men aldrig rågat ut för det. Om vi har fler signalfel än i andra länder, vad beror detta på?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *