Hur fort kör tågen?

Besvarat av: Thomas

Maxhastigheten är beroende av både tåget och järnvägen. De snabbaste tågen vi har i Sverige får köra 200 km/h i normal drift. De snabbaste järnvägssträckningarna vi har klarar 250 km/h, men eftersom inga tåg får köra så fort blir det ändå aldrig mer än 200 km/h.

Vad avgör tågets toppfart?

Främst är det motorerna. Ju fortare man kör desto mer kraft behövs för att övervinna luftmotståndet samtidigt som elmotorn utvecklar mindre kraft ju fortare den snurrar. När man uppnått den fart där all motoreffekt går åt till att övervinna luftmotståndet har man ingen kraft över att accelerera med.

Runt 280 km/h bottnar det för en dubbeldäckare, X40, då är det omöjligt att öka farten mer, men resan dit går väldigt långsamt på slutet. Bara att öka från 270 till 280 tar 3 minuter. Det är därför inte praktiskt att köra så fort, utan skulle man vilja ha en reguljär toppfart på 250 km/h skulle man behöva kraftigare motorer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *