Måste en boggie ha två axlar?

Besvarat av: Martin

En järnvägsboggi. Vad finns för krav på axelavstånd? Måste den alltid ha två axlar?

Johan

Det finns garanterat regler för utformningen av en boggie men axelavståndet är inte viktigast. Konstruktionens utformning beror mer på tekniska begränsningar då man har en given yta att hålla sig inom då fordonet måste hålla sig inom järnvägens lastprofil. Det är mest påtagligt i kurvor, växlar m.m. där vagnskorgen kommer hänga utanför spåret, till skillnad mot på en raksträcka. Ibland är det många saker som ska få plats runt och mellan axlarna. Axelavståndet är en av de faktorer som påverkar t.ex. hur pass skarpa kurvor fordonet kan trafikera.

En boggie måste inte ha två axlar men det är det vanligaste. Treaxliga boggier är också vanligt, främst på lok. Fyraxliga boggier har förekommit men de begränsar användbarheten på fordonen ganska mycket då kurvtagningen blir sämre ju fler axlar boggien har. Hur många axlar som används beror på flera saker som t.ex. fordonets vikt, hur många banmotorer man vill ha m.m.

Den finska loktypen Dr13 är ett bra exempel på ett lok med boggier som har axlarna väldigt tätt placerade. Här finns en närbild på ena sidan av en boggie (andra sidan ser annorlunda ut). I det här fallet drivs alla axlar av en enda stor motor placerad ovanför boggien vilket gör att axelavståndet kan vara väldigt litet jämfört med lok som har en axelmonterad traktionsmotor per axel. Jämför gärna axelavståndet på det finska loket med det på bilden nedan. Det finns såklart fler saker än detta som påverkar konstruktionen men dessa två exempel visar hur det kan se ut.

Detta lok har två tvåaxliga boggier.

Läs mer

Bild från Wikipedia på boggiepersonvagn med långt axelavstånd.

Wikipedia om boggie.

Wikipedia om VR diesellok Dr13.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *