Hur ställer man en tågväg?

Besvarat av: Thomas

Jag undrar hur det går till när en tågklarerare på en driftledningscentral ställer en tågväg. Jag har hört att det är två datorer oberoende av varandra som måste komma fram till samma slutsats innan signalerna kan ställas i kör.

Kalle

Vi börjar med att förklara vad en tågväg är. Tåg är vad vi kallar en säkrad rörelse, det vill säga för att tåget ska kunna köra måste man ha säkerställt att färdvägen är fri från andra tåg och skyddad så att inga andra tåg kan komma in där. Denna färdväg som är reserverad för ett specifikt tåg kallas för tågväg. Längden på denna reserverade sträcka avgör hur fort tåget kan köra.

För varje driftplats (”station”) finns ett signalställverk som kontrollerar växlar och signaler och ansvarar för tågvägarna. I detta ställverk finns logiken som avgör om signalen kan bli grön eller inte.

Tågklarerarna skickar önskemål till ställverken. De säger till exempel att de vill ha en tågväg från signal A till signal B. Ställverket tillämpar sin logik och om det tillåts så får de sin begärda tågväg.

En del ställverk har inga datorer alls utan logiken är uppbyggd av enklare elektronik, reläer. Andra ställverk körs i datorer och har alltså logiken i mjukvara. Om det är så att varje datorställverk har två oberoende datorer känner jag inte till, men eftersom inte alla ställverk har datorer över huvud taget så är det i alla fall inget krav att det måste finnas X datorer.

Tågskyddssystemet ATC däremot, som finns på loken och tar emot och övervakar signalbeskeden, har två oberoende datorer som måste komma till samma slutsats.

  1. […] börjar med att begära tågväg i boxen på stationen cirka tre minuter före avgång. Den signalen går till […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *