Hur många tåg går en viss sträcka?

Besvarat av: Thomas

Hur många tåg indelat i person, gods och tjänstetåg trafikerar en given svensk järnvägssträcka som till exempel Växjö-Räppe och Trelleborg-Skytts Vemmerlöv under ett dygn?

Denna fråga är så vanligt förekommande att vi byggt en sökfunktion där man anger sträcka och datum och får upp alla tåg. Det går att ange datum fram till och med 2020-12-12.

Klicka på den här länken för att komma dit: Sök tåg för sträcka

Växjö-Räppe har 101 tåg den 17/12 2019. 94 stycken är persontåg, 1 godståg och 6 tjänstetåg.

Trelleborg-Skytts Vemmerlöv har 93 tåg 17/12 2019. 78 stycken är persontåg, 12 är godståg och 3 tjänstetåg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *