Hur rapporteras ett tågs ankomsttid?

Besvarat av: Martin

Tåg 598 till Östersund C den 18/1 anges som ankommit 23:59, men då var tåget fortfarande i rullning. Först efter 00:00 stod tåget stilla (både enligt min mobiltelefon och perrongens klocka). I detta fall finns ekonomiska incitament att rapportera in 23:59 istället för 00:00 då ersättningsskyldigheten ökar från 25% av biljettpriset till 50% av biljettpriset för den minuten. Eller anses tåget ha ankommit innan det står stilla vid perrongen? Vem rapporterar in ankomsttiden; är det ett kontrollsystem eller tågvärden? Finns tendenser att trafikbolag rapporterar in för kort försening för att minska ersättningskraven?

Försenad resenär

Tågens tider rapporteras automatiskt vid passage av vissa signaler.

Ankomsttiden rapporteras vid en förutbestämd signal före plattformen och sedan adderas en förutbestämd tid för att kompensera för den tid det tar för tåget att köra från mätsignalen till plattformen. Avgångstiden rapporteras på samma sätt fast efter plattformen och med ett tidsavdrag.

Den faktiska tiden det tar för tåget att köra från signalen till plattformen varierar något beroende på fordon, förare, signalbesked, hastighet och vilket spår/vilken plattform tåget ska stanna vid.

Systemet registrerar inte sekunder, det är den aktuella minuten som gäller. Om tåget stannar klockan 23:59:45 kommer systemet visa 23:59:00. Detta gör att det inte blir så hög precision på rapporteringen och resultatet kan bli som i frågan, att tåget rapporterats ha ankommit en minut tidigare än det faktiskt ankom.

Trafikverket brukar oftast rätta ankomsttiden till den faktiska men en minut märks inte tydligt och på trafikledningens skärmar kan det mycket väl ha sett ut som att tåget kommit fram och stannat 23:59.

Ett tåg bromsar in vid en plattform. Ankomsttiden har redan rapporterats in automatiskt trots att tåget inte stannat än.

Trafikbolagen rapporterar alltså inte själva in tågens tider och det förekommer ingen falsk rapportering för att minska ersättningskraven.

Läs mer

Tidrapporteringen för tåg 598 det aktuella datumet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *