Hur påverkade Corona tågtrafiken i april?

Besvarat av: Thomas

Här är en uppföljning av tidigare artikel från mars. Godstrafiken har gått upp något från mars medan persontrafiken fortsatt nedåt – i synnerhet den kommersiella trafiken.

Denna graf avser mars och april:

Andel planerad trafik som faktiskt körts.

Den kommersiella trafiken verkar ha stabiliserat sig runt en nivå på 35% av planerad trafik. Den upphandlade trafiken är fortfarande på väg nedåt. Min gissning är att fler och fler regioner av ekonomiska skäl inte kommer att kunna upprätthålla full trafik. Exempelvis skär Skånetrafiken ned sin trafik från den 1 maj.

Här är skillnaden i antal persontåg jämfört med 2019:

Och här är antal godståg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *