Hur bromsar man ett tåg?

Besvarat av: Thomas

Det är två stora skillnader jämfört med att exempelvis köra bil. Den första är att bromsförmågan är betydligt sämre. När man har som bäst grepp är det som att köra på en isbelagd sjö. Den andra är att det tar lång tid från det att man bromsar tills farten börjar minska, samt även omvänt att det tar lång tid från det att man släpper bromsen tills tåget slutar bromsa.

Tidsfördröjningarna har att göra med att man på de flesta tåg styr bromsarna med tryckluft. Genom hela tåget går en tryckluftsledning som ska vara trycksatt med 500 kPa för att indikera att man vill att bromsen ska vara loss. När man vill bromsa så sänker man trycket. Det får till följd att om ledningen går sönder så bromsar tåget. Det innebär också att man kan bromsa från vilken vagn som helst i tåget, exempelvis brukar personvagnar ha nödbromshandtag som öppnar en ventil på tryckluftsledningen.

Tryckluftsledningen som styr bromsarna heter huvudluftledning.

Varje vagn har en egen tryckluftsbehållare, en förrådsluftbehållare, som är trycksatt för att kunna bromsa vagnen. Vagnen har också en styrventil som känner av trycket i huvudluftledningen. När trycket sjunker öppnar styrventilen en förbindelse mellan förrådsluftbehållaren och bromsarna som gör så det blir en kraft mot hjulen (från bromsblock) eller mot bromsskivorna och denna friktion sänker farten.

Det som sker när föraren bromsar är att en ventil öppnas på loket och sänker trycket i huvudluftledningen. Hur lång tid det tar att sänka trycket beror på hur mycket luft som finns i ledningen, dvs på hur lång ledningen är – alltså hur långt tåget är eftersom ledningen går genom hela tåget.

Normal tid för ett kort tåg är 5 sekunder, men det kan röra sig om 10-15 sekunder för ett långt godståg.

När man vill lossa bromsarna så har man en tryckluftsbehållare på loket med högre tryck, en huvudbehållare, som man använder för att fylla på tågets huvudluftledning. Precis som att sänka trycket så tar det också tid att öka, men en sak tillkommer här och det är att alla vagnarnas förrådsluftbehållare också måste fyllas på efter att ha använts för att bromsa. Av säkerhetsskäl så lossar inte bromsen förrän förrådsluftbehållaren är full. Det brukar röra sig om runt 10-15 sekunder, men kan också bli mer – allt beror på hur mycket luft man har använt, alltså hur hårt man har bromsat.

Ju längre tåg man kör, desto mer förutseende behöver man vara. Om man bara vill reducera farten med exempelvis 50 km/h så är det viktigt att man inte bromsar för hårt och att man lossar bromsarna i god tid innan man nått önskad hastighet – annars kan det bli så att bromsarna inte hinner lossa förrän tåget har stannat, och det finns platser där man inte vill stanna eftersom det är omöjligt att starta där (branta uppförsbackar, spänningslös sträcka).

I USA kör man såpass långa godståg att det inte är praktiskt möjligt att vänta på att förrådsluftbehållarna ska fyllas upp. Därför lossar bromsen direkt när föraren begär det. Men det innebär att det finns en risk för att man kan tömma förrådsluftbehållarna, och då går det inte att bromsa förrän de fyllts på, vilket kan ta flera minuter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *