Hur fördelas tågnummer?

Besvarat av: Martin

Tågen verkar ha en viss stadigvarande numrering, men hur är den uppbyggd? Jag vet att många nattåg har nummer under 100, flera X2000 är mellan 400 och 600, samt många regionala på över 1000, men har inte hittat något mer mönster.

Frågande

Numera finns det ingen stadigvarande numrering på samma sätt som förut vad gäller de säkerhetsmässiga tågnumren. Sedan Trafikverket införde MPK har varje tåg minst tre sätt att identifieras på. TågID, Operativt tågnummer (OTN) och Annonserat tågnummer (ATN).

ATN är det som gör att traditionen med stadigvarande numrering lever vidare och som påminner om hur det brukade vara. TågID kan vara vad som helst och behöver inte ens vara ett nummer utan kan lika gärna vara text. OTN kan vara vilket nummer som helst och inte ha någon som helst logisk koppling till TågID eller ATN.

Ett tåg, flera nummer. Ett tåg kan ha ett nummer annonserat mot resenärerna men heta något helt annat för den som kör tåget.

Under ganska många år har ett visst mönster funnits. Det har mestadels varit regionala och lokala tåg som bytt nummerserier beroende på upplägg, trafikhuvudman och operatör.

Tågnummerförteckningen som vi länkar till nedan visar fördelningen av annonserade tågnummer (ATN) för tågplan T23.

Läs mer

Trafikverkets tågnummerförteckning för 2023 (länken laddar ner en Excelfil).

  1. Felix skriver:

    Hur kommer det sig att Saga rail finns med i listan när de inte har någon trafik längre?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *