Är det ofta djur på spåret?

Besvarat av: Martin

Hur ofta ser lokförare stora vilda djur, som älgar och rådjur på spåret? Är det varje dag när man kör eller bara någon gång då och då? Och hur ofta krockar man med dem?

 

Älg korsar spåret strax utanför Mora.

Det beror mycket på vilken sträcka man kör och vilken tid på dygnet då de större djuren är mer aktiva under gryning och skymning. Hur mycket bebyggelse det finns och årstid spelar också in. Sett till antalet tåg är viltolyckor relativt ovanliga men de förekommer. För en genomsnittlig förare rör det sig om någon gång per år.

Generellt kan man säga att en lokförare som kör på linjer där det finns lite bebyggelse ser djur fler dagar än den inte gör det och den som kör pendeltåg i tätbebyggt område ser djur mer sällan. Det är inte nödvändigtvis på spåret man hittar djuren varje gång men åtminstone i närheten.

Boskap som tagit sig ut i spårområdet. Här var dock tåget varnat i förväg och smög sakta förbi djuren redo att stanna om så hade krävts.

Det händer också att boskapsdjur, hästar och hundar förirrar sig upp på spåret med varierande resultat. Ibland hinner djurägaren kontakta Trafikverket som i sin tur kontaktar tågen i närheten så de kan köra långsammare och hålla utkik efter de förrymda djuren.

De flesta djur som kommit upp på spåret hinner också av det innan tåget kommer även om en del har otur och blir påkörda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *