Vilket är Sveriges snabbaste tåg?

Besvarat av: Martin

Det finns många tåg som körs i 200 km/h, men vilket tar sig fram snabbast, med högst medelhastighet?

Roger

I stort sett alla moderna tåg i Sverige har idag 200 km/h som sin högsta tillåtna hastighet. Det enda tåg som skiljer sig från mängden är X 2000 som får köra fortare i kurvorna. Toppfarten är dock inte allt. Uppehåll längs vägen sänker medelhastigheten och ju fler sådana desto långsammare går det. När X 2000 introducerades gick det inte lika många tåg som det gör idag och i takt med att trängseln ökar så minskar medelhastigheten.

Mellan 2003 och 2018 minskade den totala medelhastigheten för snabbtågen mellan Stockholm och Göteborg från 156 till 141 km/h och restiden har förlängts med ungefär 20 minuter. Detta beror på den kapacitetsbrist som uppstått i takt med att tågresandet och därmed antalet tåg har ökat. De snabbare tågen tvingas anpassa sig till de långsammare.

2007 fanns ett X 2000-tåg Göteborg-Stockholm som kördes på 2:45 med medelhastigheten 165 km/h. Det är det snabbast tidtabellslagda tåget någonsin på sträckan.

X 2000, fortfarande Sveriges snabbaste tåg även om marginalen till konkurrenterna inte längre är särskilt stor.

Vilket tåg är då dagens snabbaste tåg? SJ:s X 2000-tåg 401 och 408 delar på titeln med 2:58 i restid mellan Stockholm och Göteborg. Medelhastigheten är 153 km/h. Då tåg 408 går direkt och 401 har uppehåll i Herrljunga får nog 401 anses vara snabbtåget med mest klös i år. 401 har körts 36 gånger i år och varit mer än fem minuter försenat fem gånger vilket ger punktligheten 92%. 408 har körts 62 gånger och har 21 gånger varit försenat mer än fem minuter, vilket ger punktligheten 66%.

Det långsammaste X 2000-tåget på sträckan är 420 som tar 3:26 på sig från Göteborg till Stockholm med en medelhastighet på 132 km/h.

MTRX kör sitt snabbaste tåg, 2050 Göteborg-Stockholm, på 3:14 vilket ger medelhastigheten 140 km/h. Tåget har körts 87 gånger och varit försenat mer än fem minuter 22 gånger med en punktlighet på 75 %.

Flixtrains snabbaste tåg, 23002, kör sträckan Göteborg-Stockholm på 3:22 och medelhastigheten blir då 135 km/h. Detta tåg har körts 21 gånger och aldrig varit försenat och har således 100 % punktlighet. Tåget har dessutom oftast kommit fram några minuter tidigt.

MTRX kör Göteborg-Stockholm på som snabbast tre timmar och 14 minuter.

För att ha lite att jämföra med har vi kikat på tåg på övriga sträckor också och tåg 545 Stockholm-Malmö går i 138 km/h och tåg 620 Stockholm-Karlstad i 141 km/h. Båda är X 2000.

Bland regionaltågen utmärker sig direkttåget 895 Uppsala-Stockholm med en medelhastighet på 132 km/h.

Läs mer

Svenska snabbtåg kör allt långsammare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *