Vilken är den vanligaste orsaken till tågförseningar?

Besvarat av: Martin

Vilken är den vanligaste anledningen till att ett tåg blir försenat?

Yvonne

Den vanligaste förseningsorsaken hittills i år (2024) är prioritering mellan tåg, vilket innebär att tågklareraren varit tvungen att prioritera ett tåg framför ett annat och därmed har en försening uppkommit. Näst vanligast är följdförseningar där ett försenat tåg orsakar förseningar för andra tåg. Dessa två orsaker är på det stora hela samma sak.

Tittar man på grundorsaker till förseningar så finns det några som sticker ut från mängden. Tåg ej klargjort i tid, felaktig ställverksmanöver, överskriden uppehållstid och växelfel är vanligast.

Resenärer väntar på ett ankommande tåg i Karlstad.
  • Tåg ej klargjort i tid betyder att tåget inte var redo att avgå från utgångsstationen den tid det skulle.
  • Felaktig ställverksmanöver betyder att tågklareraren gjort en miss när signaler och växlar läggs för tåg- och växlingsrörelser.
  • Överskriden uppehållstid kallas det när det tar längre tid än planerat när ett persontåg gör uppehåll för resandeutbyte.
  • Växelfel kan bero på många olika saker, som t.ex. snö och is som blockerar något i växeln och gör att den inte går att lägga om, eller helt enkelt något tekniskt fel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *