Varför är det vänstertrafik på järnvägen?

Besvarat av: Martin

Varför är det inte högertrafik på järnvägen när det är det på vägarna?

Stefan

När dubbelspår började byggas körde bilarna på vänster sida och kanske är det därför det blev vänstertrafik även på järnvägen. Det sägs också att det beror på det engelska inflytandet över våra första järnvägar.

Ett byte till högertrafik nu skulle inte fylla någon funktion. De dubbelspåriga linjerna är dessutom signalutrustade så att man kan köra åt båda håll på båda spår. Det finns heller ingen risk att en lokförare skulle köra hem sin bil på fel sida vägen då de två transportslagen inte har någon koppling till varandra på det viset.

I Sverige är det vänstertrafik på järnvägen.

Sett i ett världsperspektiv varierar det hur länderna valt att göra och det är ungefär lika vanligt med vänster- som högertrafik. Där det finns dubbelspåriga gränspassager mellan länder som kör på olika sidor måste man på något sätt byta sida och det kan då ske med växlar eller som i Malmö där spåren med hjälp av en bro byter plats med varandra och vi i Sverige har högertrafik en bit till gränsen mot Danmark.

Läs mer

Europakartor som visar bland annat höger- och vänstertrafik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *