Vad gäller för ”endast avstigande” i tidtabellen?

Besvarat av: Thomas

Får ett resandetåg som har fast uppehåll för endast avstigande i körplanen avgå före avgångstiden när alla stigit av? Om så är fallet, var står det om detta?

Janne

”Endast avstigande” innebär att tåget bara stannar om det finns resenärer ombord som ska kliva av. Det är ombordpersonalen som meddelar föraren om det inte skulle finnas några avstigande – hör man inget så utgår man från att det finns avstigande och stannar. Tåget står inte med bland de avgående tågen från stationen, skyltas inte upp med någon avgångstid och har heller ingen avgångstid i de publika tidtabellerna, så sett ur resenärernas synvinkel finns det ingen avgångstid och tåget får därmed gå när som helst.

”Endast påstigande” innebär att tåget bara stannar om det står resenärer på plattformen. Det är föraren som avgör detta. Här finns en avgångstid att ta hänsyn till, men om den redan är inne när man är på väg in på stationen och det inte står någon där, då behöver man inte stanna.

I TTJ står det:

Om ett uppehåll inte behövs och tåget har fått körtillstånd förbi stopplatsen får tåget fortsätta utan att stanna om detta är tillåtet enligt järnvägsföretagets säkerhetsbestämmelser.

Modul 8 Tågfärd, punkt 3.2.

De lämnar det alltså till tågoperatörerna själva att besluta. I SJ:s fall står det i SJF 010.15, punkt 18 och handlar om i vilka fall man inte ens behöver stanna. För ”endast påstigande” står det att den annonserade avgångstiden måste vara inne och att föraren ser att det inte finns någon resenär på plattformen. För ”endast avstigande” står det att det räcker med att föraren vet att det inte finns någon avstigande. Annonserad avgångstid nämns inte här eftersom det inte finns någon.

Det står visserligen inte uttryckligen att om man har stannat för avstigande så får man avgå så fort alla klivit av, men i och med att man får passera utan hänsyn till vad klockan visar när det inte finns avstigande, så får det väl sägas vara underförstått att man heller inte behöver ta hänsyn till tiden när man har stannat. Eller så kan man se det som att när alla klivit av så behövs inte uppehållet längre eftersom det bara var till för avstigande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *