Vad är hörselkraven för lokförare?

Besvarat av: Thomas

Och är det okej att komplettera med hörapparat om man inte når upp till kraven?

Albin Hellqvist

Från Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2011:61 om hälsokrav m.m. för lokförare:

7 § Hörselfunktionen ska vara så god att all trafiksäkerhetsmässigt viktig information kan uppfattas utan svårighet.

Hörselfunktionen ska bekräftas med audiogram. Vid bedömningen ska följande värden betraktas som riktvärden. Hörtrösklarna får inte överstiga 40 dB vid frekvenserna 500 och 1 000 Hz samt 45 dB vid frekvensen 2 000 Hz för vardera örat. (TSFS 2013:52)

8 § Om nödvändig hörselfunktion endast uppnås med hörapparat ska föraren använda denna under tjänstgöring. Vidare ska ett praktiskt hörselprov i aktuell arbetsmiljö visa att all information av betydelse för trafiksäkerheten kan uppfattas utan svårighet.

9 § Om hörselskydd används får skyddens dämpande egenskaper inte vara större än att ljuduppfattningen motsvarar kraven i 7–8 §§.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *