Vad är för- och nackdelarna med höghastighetståg?

Besvarat av: Thomas

Ur en tågexperts perspektiv, vilka för- och nackdelar finns det med höghastighetståg i Sverige? Är det övervägande bra eller dåligt?

Fördelen är att ha en höghastighetsjärnväg; den möjliggör snabb, säker, effektiv och utsläppsfri transport. Nackdelen är att bygga den. Det är dyrt att bygga och det ger en stor miljöbelastning. Allt stål och betong som ska framställas, transporteras och sättas på plats. För att det i slutänden ska leda till en miljövinst måste det medföra att utsläppen minskar mer i transportsektorn enbart på grund av att höghastighetsjärnvägen byggdes.

Problemet är att vi för Sveriges del pratar om år 2045. Vid det laget borde flyg- och vägtrafiken gått över till el och blivit utsläppsfri. Det hjälper då inte att restiden förkortats så mycket att det lockar över flygresenärer. För när det inte finns några utsläpp kvar att spara för höghastighetsjärnvägen, så kan den som helhet inte innebära något positivt för miljön.

Det är nu vi hade behövt en höghastighetsjärnväg för miljöns skull. Om 25 år är det inte alls lika säkert.

Järnvägen har länge varit bäst i klassen. Bäst för miljön, hög säkerhet och snabb. Men de andra börjar närma sig allt mer, och järnvägens akilleshäl uppenbarar sig tydligare. Det går bara att följa spåret.

Säkerhet

Flyget och tåget är lika säkert. I princip inga resenärer dör. I vägtrafiken dör många per år, men trenden är tydlig. På 1980-talet dog över 800 varje år, men nu ligger det på runt 300 per år. Sedan 80-talet har dessutom befolkningen ökat med 25% och vägtrafiken har även den sett en betydande ökning. Men antalet döda har ändå minskat avsevärt.

2045 borde vi ha självkörande vägfordon och dödsolyckor bör vara historia.

Snabbhet

Det som håller nere vägtrafikens hastighet är till stor del säkerheten. När den är löst finns det möjlighet att öka farten. Kapaciteten kan också förbättras genom att fordonen kan köra tätare.

Effektivitet

Det här är enda området som järnvägen fortfarande vinner år 2045. Stål mot stål och många personer i samma fordon ger högre effektivitet. På järnväg kan man transportera mera fortare till en lägre elförbrukning.

Men är det värt kostnaden och miljöpåverkan det blir av att bygga järnvägen?

När järnvägen var ensam om att vara utsläppsfri och människoliv sparades varje år för det var så mycket säkrare än vägtrafik – då var det värt kostnaden i ekonomi och miljö, och effektiviteten var en bonus. Men i framtiden när det bara handlar om halverad elförbrukning…?

Järnvägsbyggandet behöver ny, fossilfri, teknik. När järnväg kan byggas utsläppsfritt så har nya järnvägar en självklar plats på sträckor där det är stora transportflöden.

Järnvägen i framtiden

Jag tror att våra nuvarande järnvägar kommer att vara kvar men mest användas till gods. Passagerartrafiken kommer troligen i störst utsträckning handla om kortare avstånd med tät trafik och många resenärer, i storstadsområdena. Ungefär som tunnelbana och spårväg.

Observera dock att det här förutsätter att flyg- och vägtrafiken lyckas ställa om. Skulle inte alla inrikesplan drivas på el och alla bilar likaså, då skulle ny järnväg fortfarande kunna bli en miljövinst. Järnväg är ju konventionell teknik, vi vet vad vi får och hur det fungerar. Elbil, och i synnerhet elflyg, är ny teknik och vi vet ännu inte hur det blir.

Så, för att sammanfatta. Höghastighetståg i dag hade varit bra. Om 25 år hoppas vi att flyg- och vägtrafiken har löst sina miljöproblem och i så fall har inte tåget längre samma miljöfördel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *