Vad är en vattenhäst?

Besvarat av: Martin

Vad är en vattenhäst och varför heter det så?

Anton

En vattenhäst är en anordning för att fylla på ånglokens vattenförråd, en vattenkastare helt enkelt. Vattenkällan kunde vara en sjö, ett vattendrag, ett vattentorn eller liknande. Hästen är fristående från källan och består i stort av ett stående rör med tillhörande svängbar kran, i lagom höjd för ånglokens vattenförråd. I de fall där röret sitter direkt på vattentornet kallades det inte för häst, ordet syftar enbart på den fristående delen av anläggningen.

Vattenhäst i Storlien.

Utomlands kallas anordningen inte för vattenhäst. Vattenkastare i olika former är vad man kallar den och det verkar som att Sverige är ensamt om att kalla den häst.

Varifrån kommer då namnet? Det är lite oklart och vi har endast hittat spekulationer av olika slag. Det skulle kunna vara en dålig översättning från ett annat språk eller något så enkelt som en ordlek då ångloken ibland kallades järnhästar. Kanske tyckte någon att den till viss del liknade ett hästhuvud och sedan blev uttrycket med tiden vedertaget.

Det finns ganska många vattenhästar kvar runt om i landet. Vissa står på sin ursprungliga plats, andra har flyttats. Hur många av de som står på sin ursprungliga plats som fortfarande fungerar låter vi vara osagt men ångloksdragna tåg brukar oftast få vatten från brandkåren. Detta syftar på Trafikverkets järnvägsnät och inte landets museibanor där situationen är en annan och där en fungerande vattenhäst ofta har en självklar plats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *