Tål inte växlar snö?

Besvarat av: Martin

Varför blir det så ofta växelfel när det snöar kraftigt?

Lisa

Benämningen växelfel är inte helt rätt i dessa fall då det egentligen inte är något fel på växeln. Det är snö och is som gör att den inte kan användas som tänkt.

De rörliga delarna i växeln hindras från att röra sig som de ska och låsas i rätt läge när t.ex. isklumpar som lossnat från passerande tåg lagt sig på fel ställen. Det kan även vara snö som packats hårt när växeln läggs om som gör att den inte läggs om helt och därför inte kan låsas i det tänkta läget. Det enda som hjälper är att ta bort snön och isen från de kritiska punkterna i växeln. Detta görs förebyggande men vid kraftigt snöfall kan problemen uppstå akut.

Alla lok och motorvagnar ska vara utrustade med växelkvastar så att föraren kan rensa växlar när fel uppstår akut men oftast är det underhållspersonal som sköter detta. Oavsett när problemet uppstår kan det ta en stund att rensa en växel från snö och is och uppstår problemet akut är förseningar oundvikliga.

Under tåget finns en växel som måste fungera om det mötande tåget ska kunna åka vidare. Det finns alltid en risk att snö- och isklumpar lossnar när tåg passerar växlar.

De kritiska delarna i växlar är oftast kraftigt uppvärmda men det hjälper inte om det snöar väldigt mycket på kort tid. Isklumpar smälter inte heller så lätt och dessa måste rensas bort av någon.

Problemet med växlar vintertid är på inget sätt unikt för Sverige utan förekommer i alla länder med järnväg där det kommer snö på vintern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *