Passage av växlingsgräns

Besvarat av: Martin

Är otillåten passage av växlingsgräns (tavla ”gräns för växling”) att likställas med en OSPA-A? Hur vanligt är det?

Tobias Svensk

Växlingsgränsen går vid den innersta av följande punkter:
• tavla ”gräns för växling”
• utfartsblocksignal
• driftplatsgränsen mot linjen

Tavlan ”gräns för växling” sitter en bit innanför den motriktade infartssignalen, den som gäller för tåg som kommer från motsatt håll, och sitter på platser där utfartsblocksignalen och infartsignalen delar stolpe eller sitter väldigt nära varandra. Funktionen för tavlan är att ge ett säkerhetsavstånd om ett tåg åt motsatt håll otillåtet passerar infartssignalen. ATC kan då stoppa tåget innan det krockar med växlingsrörelsen.

Om tavla ”gräns för växling” saknas och växlingsgränsen finns vid utfartsblocksignalen betyder det att den motriktade infartssignalen sitter en bit bortanför och mellanrummet mellan signalerna utgör säkerhetsavståndet.

Passerar man tavlan ”gräns för växling” utan tillstånd är det inte likställt med en OSPA då den inte är en signal. Det blir istället en otillåten rörelse. Faran med passagen är att man kommer in på skyddssträckan för eventuella otillåtna motriktade rörelser.

Passerar man växlingsgränsen i form av en utfartsblocksignal eller driftplatsgräns är det farligare då man kan komma in på en lagd tågväg och kollidera med något. Det finns ingen särskild term för detta utan det blir en otillåten rörelse.

Vi har ingen statistik över hur ofta det händer men det är relativt ovanligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *