Kan alla tåg kopplas ihop med varandra?

Besvarat av: Martin

Svaret är både ja och nej.

Ett lok är kopplat till en motorvagn med hjälp av ett övergångskoppel.

Vid normal användning går det inte men alla fordon kan bogsera varandra med hjälp av speciella övergångskoppel för att kunna flytta trasiga tåg. Ibland räcker det med att stänga av de elektriska kontakterna för att man ska kunna koppla ihop olika motorvagnstyper. Detta förfarande ger alltid begränsad funktion för fordonet som blir bogserat så det används bara när nöden kräver.

Vid normal användning kan alla lok och vagnar med buffertar och skruvkoppel kopplas ihop hur som helst och alla motorvagnar av samma typ kan kopplas ihop och användas utan begränsningar. Motorvagnar av olika typer kan inte kopplas ihop då de elektriska kontakterna skiljer sig åt mellan typerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *