Hur funkar tågnummer?

Besvarat av: Thomas

På ett järnvägsspår kan man åka åt två håll, i två riktningar. Vi kallar den ena riktningen för uppåt och den andra nedåt. Alltid mellan två stationer (driftplatser) finns det fastslaget vilken riktning (A->B eller B->A) som är uppåt respektive nedåt. Ofta har man valt den nordligaste riktningen som uppåt och den sydligaste som nedåt, men samtidigt vill man undvika att ändra riktning under resans gång, eftersom tåg i riktning uppåt ska ha jämnt tågnummer och nedåt udda. Ändras denna teoretiska riktning så ska man alltså byta tågnummer.

Som exempel så är riktningen Stockholm->Malmö nedåt, och alla stationer på vägen följer denna riktning. Samma sak med Stockholm->Göteborg och Stockholm->Karlstad->Norge. Trots att järnvägen på många håll går norrut så är riktningen hela vägen nedåt.

Men ibland går det inte att få ihop samma riktning hela vägen, med tanke på att järnvägarna går lite kors och tvärs. Tågen som går Stockholm->Eskilstuna->Arboga byter tågnummer i Eskilstuna. Stockholm->Eskilstuna är nedåt, men i Eskilstuna åker man in på järnvägen Oxelösund->Eskilstuna->Valskog för att ta sig till Arboga och den går uppåt.

1. I Sverige kör tåg med udda tågnummer neråt medan tåg med jämna tågnummer uppåt. Är det tekniskt möjligt för ett tåg med jämnt tågnummer att köra neråt och ett tåg med udda tågnummer att köra uppåt?

Ja, det är en regel som bara finns i huvudet på oss människor, den är inte inbyggd i de tekniska systemen.

2. Är det tekniskt möjligt för ett tåg att ha att tågnummer som är 0 eller negativt?

Nej. I ett datasystem som användes tidigare (SIFO) så använde man negativa tågnummer när man behövde hitta på ett tåg. Det var alltså ett sätt att skilja mellan påhittade och riktiga tåg.

3. Utifrån ett tekniskt perspektiv, vilket är det högsta och lägsta möjliga tågnumret?

1 och 99999. Dock är jag osäker på om det finns några system kvar i dag som fortfarande har den begränsningen. Det var vanligt på ”stordatortiden” att fältet för tågnummer tog fem siffror. Det pågår ett arbete inom Trafikverket att göra om tågnummerlogiken (en del av MPK-projektet). Det är ett problem i dag att det bara finns 99 999 tågnummer eftersom varje variant på tidtabell under ett år kräver ett nytt nummer.

I de system vi har byggt lagras tågnumret som en 32-bitars signed integer. Negativa tågnummer används inte där, men möjligheten finns om behovet skulle uppstå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *