Hur fungerar tågens toaletter?

Besvarat av: Martin

Förr var toaletterna enkla anordningar som liknade utedass och var i princip bara en sits på ett rör som släppte ut avfallet på spåret under tåget. Dessa fick senare vatten till spolning men allt släpptes ändå ut på spåret. Detta var inte särskilt bra på något sätt, utom för den som fick sina behov utförda. I slutet av 1960-talet började man testa alternativ och under 1970-talet blev slutna system med vakuumtoaletter standard.

En vakuumtoalett fungerar så att avfallet sugs bort med hjälp av undertryck för att sedan hamna i en tank för senare tömning. Förutom den uppenbara fördelen att inget avfall hamnar på spåret är det också en bra lösning för tågtoaletter då det knappt används något vatten alls i processen.

De flesta av SJ:s lokdragna vagnar som finns idag började tillverkas samtidigt som slutna toaletter blivit normen och även om vagnarna hade dessa från början fick de ändå skyltar som förkunnade ”får användas även när vagnen står på station” då det fanns många vagnar som ännu inte fått sådana toaletter och folk var ovana vid dessa. Sådana skyltar går att hitta på tågtoaletter än idag och påminner om svunna tider då det normala var att man fick hålla sig tills tåget lämnat stationerna för att spåren vid plattformarna inte skulle bli sanitära olägenheter. Att spåren på linjen blev det drabbade ju inte resenärerna utan bara de som jobbade på järnvägen.

Om man ser vatten rinna från vagnar idag kommer det inte från toaletten utan det handlar oftast om läckande påfyllningsrör, då dessa sitter under vagnarna. Vattnet fylls alltså på via röranslutningar under fordonen eller i luckor på sidorna. Vattentankarna har lite olika placering men på lokdragna vagnar finns de i taket.

Ett fordon får sina fekalietankar tömda i Hagalunds depå i Stockholm.

Dessa slutna system töms oftast i speciella anläggningar som finns vid fordonsdepåerna runt om i landet. Det går även att använda slamsugningsbilar eller liknande om tömning måste ske där det inte finns en särskild anläggning för detta. Påfyllning av vatten sker också i depåerna. Det är vanligt kranvatten som används och anledningen till att det finns skyltar som säger att man inte ska dricka vattnet är att fordonens tankar inte rengörs på ett sådant sätt att man kan garantera vattnets kvalitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *