Hur breda får tågen vara?

Besvarat av: Thomas

Hur breda är de olika motorvagnstyperna i Sverige?

Järnvägsfordons mått begränsas av något som kallas lastprofil:

Järnvägsfordon sett framifrån, i genomskärning.

I Sverige är alltså breddgränsen 3,4 meter. I Europa i allmänhet är gränsen 3,15 meter medan Storbritannien har ännu smalare; 2,74 meter.

Gränserna har att göra med storleken på tunnlar, höjd på broar och hur nära spåret plattformar ligger.

Bredd på svenska fordon i meter

Är du osäker på vad beteckningarna står för? De finns förklarade med bilder på denna sida: Vilka sorters tåg har vi?

 • Y31-Y32: 2,85
 • Y1: 2,88
 • ER1: 2,92
 • X40: 2,96
 • X31: 2,97
 • X3: 3,06
 • X2: 3,08
 • X10-X14: 3,08
 • Y2: 3,10
 • X74: 3,20
 • X60-X62: 3,26
 • X50-X55: 3,45

Notera att X50-X55 (Regina) överskrider lastprofilen. Det innebär att de inte kan trafikera alla spår. De sträckor jag känner till som är förbjudna är spår 1 och 2 på Stockholms central samt Arlanda södra till Arlanda norra. Anledningen är att plattformarna för Arlanda Express är högre än övriga plattformar och Reginan får inte plats med sin extrabredd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *