Hur breda får tågen vara?

Besvarat av: Thomas

Hur breda är de olika motorvagnstyperna i Sverige?

Järnvägsfordons mått begränsas av något som kallas lastprofil:

Järnvägsfordon sett framifrån, i genomskärning.

I Sverige är alltså breddgränsen 3,4 meter. I Europa i allmänhet är gränsen 3,15 meter medan Storbritannien har ännu smalare; 2,74 meter.

Gränserna har att göra med storleken på tunnlar, höjd på broar och hur nära spåret plattformar ligger.

Bredd på svenska fordon i meter

Är du osäker på vad beteckningarna står för? De finns förklarade med bilder på denna sida: Vilka sorters tåg har vi?

 • Y31-Y32: 2,85
 • Y1: 2,88
 • ER1: 2,92
 • X40: 2,96
 • X31: 2,97
 • X3: 3,06
 • X2: 3,08
 • X10-X14: 3,08
 • Y2: 3,10
 • X74: 3,20
 • X60-X62: 3,26
 • X50-X55: 3,45

Notera att X50-X55 (Regina) överskrider lastprofilen. Det innebär att de inte kan trafikera alla spår. De sträckor jag känner till som är förbjudna är spår 1 och 2 på Stockholms central samt Arlanda södra till Arlanda norra. Anledningen är att plattformarna för Arlanda Express är högre än övriga plattformar och Reginan får inte plats med sin extrabredd.

 1. Magnus Olofsson skriver:

  Beskrivningen är inte fullständig och delvis felaktig. Det går nämligen fint att inrymma vagnar med bredd som Regina och faktiskt även bredare. Läs gärna följande tekniska dokument från Trafikverket: https://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=261&dokumentId=TDOK%202015%3A0143&fbclid=IwAR2zXDORVfr4JpkcYqmJFyYuQlDUNk_UWHPfCI1cOhpxa-5B9Q4-nbH46vE

  Notera särskilt begreppet referensprofil: ”Ett för fordon och infrastruktur gemensamt tvärsnitt för bestämning av fordons största och infrastrukturens minsta dimensioner.”

  Och ”Trafikverket har sedan 2010 infört dynamiska referensprofiler med tillhörande beräkningsregler för dimensionering av järnvägsfordons yttre begränsningslinjer. De flesta järnvägsfordon har en fördel av att använda den dynamiska dimensioneringsmetoden. Den ger normalt ett bättre utnyttjande av det tillgängliga fria utrymmet som erbjuds för järnvägsfordon längs spåren.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *