Gamla stationshus som järnvägen inte längre använder, vad händer med dem?

Besvarat av: Martin

Ursprungligen hade alla stationer ett stationshus då det var nödvändigt att inhysa tågklarerare, biljettförsäljning, resgodshantering och diverse andra funktioner som behövdes för järnvägens drift.

Det numera järnvägslösa stationshuset i Övertorneå innehåller privatbostäder.

Numera är de flesta stationer fjärrstyrda och biljetter säljs på internet och i appar. Även resgodshanteringen är borta och det arbetar inte lika många människor på järnvägen så behovet av ett särskilt stationshus ser annorlunda ut.

På många stationer finns stationshuset trots detta kvar och används åtminstone delvis av järnvägen. Där brukar man kunna hitta en väntsal med biljettautomat, en kiosk av något slag och kanske ett café eller något annat matställe. Rastlokaler för järnvägens personal kan också finnas. I en del stationshus har företag etablerat sig.

På vissa orter använder järnvägen en del av stationshuset till tågklarering och resten av huset innehåller en eller flera bostäder.

Där järnvägen inte längre har något behov av stationshuset kan det användas till andra ändamål som kontor, butik, bibliotek, turistbyrå, ungdomsgård, föreningslokal, fritidshus, privatbostad eller liknande. Det finns många stationshus som ligger längs nedlagda och rivna järnvägar som passar in i denna kategori.

Stationshuset i Kolbäck är numera bibliotek och fritidsgård.

En hel del gamla stationshus som inte passat in i något av de ovanstående alternativen har rivits eller bara lämnats åt sitt öde.

Ett annorlunda öde mötte stationshuset i Hennan mellan Ånge och Ljusdal. Det revs förvisso i Hennan men återuppbyggdes på järnvägsmuseet i Gävle och finns till allmän beskådan där.

Läs mer

Svenska Dagbladet skrev om Hennans stationshus inför flytten 2006.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *