Thomas

Besvarat av: Thomas

lokförare sedan 2002, instruktionsförare/lärare sedan 2004 och har även jobbat några år på SJ:s trafikledning.