Rebecka

Besvarat av: Thomas

lokförare sedan 2006 och har kört de tyngsta tågen i Sverige, på Malmbanan.